Rette match

Få kvalificeret arbejdskraft, der kan løse opgaven for dig.

Tryghed

Vi sikrer at lovgivningen på vikarområdet er overholdt.

Full service

Vi gør tingene for dig - og vi har styr på det vi gør.

Hvorfor er udenlandsk arbejdskraft tabu?

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark.

Danmark er et lille og dejligt land. Nogle kender os for at være hovedstaden i Sverige. Andre for vikinger, øl og fri porno. Men vi er meget mere end det, selvom vi ikke er flere til at hæve fanen, end der er indbyggere i Hamborg.

Ude i verden er vi kendt for vores iderigdom, vores flid, ledelses- og samarbejdsformer, søfart, design, gastronomi, et helt unikt arbejdsmarked med fælles vedtagne overenskomster og stærke tanker om ligestilling, og en stribe andre ting. Vi er venlige, frisindede og gode til fremmedsprog. Det er alt sammen gode kvaliteter. 

Men vi er også kendt for at være indadvendte, reserverede og lukkede om os selv. Og det kan være en smule problematisk, også når det kommer til vores syn på udenlandsk arbejdskraft.

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark

Kan dansk erhvervsliv klare sig uden udenlandske vikarer?

De seneste mange år har vi haft vækst i økonomien. Der er gang i byggeriet, og der udvikles og produceres på højtryk af både danske og udenlandske virksomheder – både i Danmark og uden for grænserne. Halvfabrikata og reservedele sendes på kryds og tværs af grænserne, og den ene bygning efter den anden rejser sig mod himlen. At forestille sig et færdigt produkt, som ikke indeholder dele fra steder på den anden side af grænsen, er utopisk.

Skal vi hjælpe dig med at finde kvalificeret arbejdskraft?

Et vikarbureau formidler nødvendig arbejdskraft, som mange virksomheder helst ikke vil snakke om.

For et vikarbureau er det en udfordrende tanke. Vi lever af at rekruttere og formidle arbejdskraft til byggeriet og dele af produktionsindustrien. Den overvejende del af vores medarbejdere, er af anden nationalitet end dansk. Størstedelen af vores vikarer kommer fra de østlige lande i EU, f.eks. Polen, Litauen og Rumænien. 

Vi bryster os af, at vi hjælper byggeriet og jern- og metalbranchen, når vi formidler skræddersyede vikarløsninger, så virksomhederne kan producere, skabe værdi og levere til tiden. Det kan vi gøre, fordi vi har adgang til og faglige forudsætninger for at rekruttere udenlandske medarbejdere med de kompetencer, der så åbenlyst er underskud af i mange brancher.

En ud af tre medarbejdere på Letbanebyggeri er udlænding.

I første kvartal 2019 var der 215.000 registrerede udlændinge tilknyttet det danske arbejdsmarked. Arbejdsstyrken (antallet af borgere mellem 15 og 64 år) i Odense Kommune tæller til sammenligning 137.500 personer. Og til byggeriet af Odenses Letbane, der indvies i efteråret 2021, kommer 1 ud af 3 medarbejdere fra udlandet. Samme forhold gælder ved byggeriet af Storstrømsbroen, Københavns Metro og de nye supersygehuse, ligesom det vil være tilfældet for Femernforbindelsen. Og for etablering af datacentre, renovering eller nyopførelse af boligkvarterer, anlæg af veje og så videre.

Selv om det altså er indiskutabelt, at ganske mange virksomheder rekrutterer og benytter sig af udenlandsk arbejdskraft, så er der forbavsende få, der åbent vedkender sig, at deres produkt er fremstillet og leveret med hjælp af medarbejdere, der ikke taler dansk. Når brugen af udenlandsk arbejdskraft fortsat er et tabu, skyldes det så, at der trods præcisering af regler og tydelige krav om ordentlighed i vikarlovgivningen og overenskomster, stadig er en udbredt mistanke om, at virksomheder og vikarbureauer snyder med løn og ansættelsesvilkår?

Vikarbranchen - Et erhverv med mange fordomme.

Et vikarbureau er en forretning. Vi tjener penge på at rekruttere, ansætte, formidle og administrere medarbejdere, som vi lejer ud til brugervirksomheder i byggeriet og i jern- og metalindustrien. Der er klare regler for, hvordan det skal foregå. Det er de samme regler, der gælder, når vikarbureauerne rekrutterer, ansætter og udlejer medarbejderne som vikarer, som gælder, når virksomhederne selv ansætter og beskæftiger medarbejdere. Vi tjener penge på at finde de rigtige medarbejdere/vikarer, ansætte dem på de rigtige vilkår og afregne deres løn korrekt og rettidigt. Det er ikke meget anderledes end en dygtig håndværker, der tjener sine penge på at benytte de rigtige materialer, følge bygningsreglementet og levere den rette kvalitet til rette tid. 

Men når vi ved, at forretning Danmark vil gå ned i omdrejninger og miste indtjening, jobs og velstand uden de mange og dygtige udenlandske medarbejdere. Hvorfor er det så stadig et tabu?

Vi bliver selvfølgelig præsenteret for nogle af fordommene. Og desværre også for nogle af de skrækkelige historier, der ikke er kommet ud af det blå. De er skændige, og de skader desværre hele branchen. Ligesom det gør, når virksomheder, der har ansat udenlandsk arbejdskraft på lovlige og ordentlige vilkår, udskammes i medierne. Hvem har interesse i den slags?

Arbejdsgivernes organisationer skriger på kvalificeret og fleksibel arbejdskraft. Fra det politiske system bliver manglen på arbejdskraft, den utilstrækkelige søgning til erhvervsuddannelser og opkvalificering, oftere og oftere italesat. Der vil være rart at få handling bag ordene. Det er både sundt og fornuftigt.

Over for det står dele af fagbevægelsen, som synes at arbejde ud fra en generel antagelse om, at udenlandsk arbejdskraft er underbetalt, og at ansættelse sker på slavelignende vilkår. Det betyder, at ansættelse af udenlandsk arbejdskraft, selvom det foregår helt efter bogen, bliver mødt med tøven.

Er det derfor, det stadig er tabubelagt?  For det må handle om andet og mere end slitagen på deres arbejdstøj, tandhygiejne og sproglige færdigheder. 

Læs også: Der kan være mange spørgsmål omkring mandskabsudlejning

Der er mange fordele, få ulemper og en del fordomme ved udenlandsk arbejdskraft

Når du mangler arbejdskraft, kan det give god mening at henvende dig til et vikarbureau. Med adgang til kvalificeret arbejdskraft, behøver du ikke at skulle sige nej til en ordre. Men der er andre fordele. Du kan udnytte dit vikarbureaus viden og erfaring til at:

  • Få opstillet en ordentlig kompetenceprofil, så du kan få adgang til de faglige kompetencer og den praktiske erfaring, du har brug for fra dine midlertidige medarbejdere.
  • Få ordnet det administrative arbejde – fra ansættelseskontrakt, lønbehandling, indberetning til offentlige myndigheder, bestilling af cpr.nr. og skattekort, udbetaling af løn til udenlandske konti mv., så du kan fokusere på din produktion.
  • Få en professionel rådgivning om vilkårene i markedet, så I sammen kan planlægge de bedst mulige forløb for dig og din midlertidige arbejdsstyrke.

Der er altså mange fordele ved at samarbejde med et professionelt vikarbureau. Den største ulempe kan være, at dit bureau stiller krav om information og åbenhed i jeres samarbejde. Og så er der jo ingen, der arbejder gratis. Med hvad tror du, det koster at have en vikar?

Vi sælger løsninger, der skaber værdi for vores kunder. Og det er vi faktisk stolte af. 

Vil du vide mere så kontakt os på 32151010?

Læs også: 10 enkle trin til dig der skal bruge vikarer.

 

Del blogindlæg

Facebook
LinkedIn

Nyeste blogindlæg

Kontakt procur vikar

SKAL VI HJÆLPE DIG MED AT FINDE KVALIFICEREDE MEDARBEJDERE?

Hvis du udfylder formularen nedenfor – så ringer vi dig op hurtigst muligt.

Lad os være din (ekstra) personaleafdeling.

Vi er til for dig, der gerne vil:

Kontakt os og hør om alle fordelene ved at være på forkant og samarbejde med et vikarbureau, der tager din virksomhed og dine opgaver seriøst.