Procur Vikar leverer ikke standardløsninger. Fordi vi ved, at selvom to virksomheder er i samme branche og måske endda producerer sammenlignelige varer, så er det ikke nødvendigvis de samme ressourcer der er brug for. Derfor gennemfører vi i stedet unikke søgninger til hver eneste opgave – til hvert eneste vikariat – og til hver eneste kunde. Det gør vi, fordi vi gerne vil sikre den rette mand/kvinde til det rette job.

 

Først og fremmest tager vi altid udgangspunkt i ”idealmedarbejderen”. Hvordan ser denne ”idealmedarbejder” ud for dig i forhold til det konkrete, ledige job i din virksomhed? Hvilke opgaver forventer du, at din midlertidige medarbejder kan løse på arbejdspladsen? Vi interesserer os både for den uddannelsesmæssige baggrund, de faglige forudsætninger, den praktiske erfaring og behovet for sproglige færdigheder.

 

Når vi har beskrevet den ideelle medarbejder til de enkelte vikariater, sender vi jobprofilen til vores udenlandske kontorer, som gennemfører rekrutteringen. På kontorerne sidder erfarne rekrutteringskonsulenter, som er vant til at oversætte de udenlandske kandidaters uddannelsesniveau, sproglige formåen og praktiske erfaringer, og udvælge den bedst mulige kandidat til jobbet.

 

Vi fremsender CV`er til din godkendelse, aftaler nærmere forhold omkring opstart og forbereder vikarerne på jobbet i din virksomhed.

 

Procur Vikar arrangerer vikarens rejse og hjælper med at finde en bolig, hvis der er behov for det. Vi bestiller cpr.nr., skattekort og sygesikringsbevis til vikarerne.

 

Din Procur Vikar er altså nu klar til at starte op som aftalt.

Procur Vikar:

– ligebehandler altid vikarerne med dine egne medarbejdere, jf. Vikarlovgivningen. Det betyder, at vikarerne altid får de samme løn- og arbejdsforhold som dine øvrige medarbejdere

– sørger for alt papirarbejdet – ansættelseskontrakter, afregning af løn, pension, feriepenge mv.

– rekrutterer som udgangspunkt engelsktalende vikarer – med mindre andet aftales.

– er løbende i kontakt med din udpegede kontaktperson og vikarerne for at sikre et godt forløb.

– hjælper gerne med råd vedrørende juridiske spørgsmål om arbejdsmiljø, overenskomster, lønforhold mv. – også omkring virksomhedens egne ansatte!

Copy link
Powered by Social Snap