Fleksibelt, målrettet og effektivt
Hos Procur beskæftiger vi os med rekruttering af mandskab til din faste stab. Enten når du beder os varetage hele rekrutteringsprocessen eller hvis du kun ønsker, at vi medvirker i bestemte faser af ansættelsesforløbet og processen. For eksempel hvis I gerne vil varetage dele af forløbet internt.

Uanset om vi skal være med i hele eller dele af rekrutterings-processen, så tager vi altid udgangspunkt i:
– fælles afklaring af forventninger – herunder identifikation af succeskriterier
– beskrivelse af mulige kritiske faktorer undervejs i processen
– relevante faglige og personlige kompetencer
– kandidaternes arbejdsmæssige og personlige erfaringer

Jobprofil og detaljeret plan for forløbet
Med afsæt i de udvalgte kriterier for rekrutteringen, opstiller vi en klar jobprofil: Hvilket job er det, du søger kandidater til? Vi har samtidig en detaljeret plan for det aftalte forløb. Den skal godkendes, og evt. justeres, af relevante medarbejdere i din virksomhed, inden vi starter selve søgeprocessen. Det giver klare, operationelle linjer for det videre forløb.

 

Der er samtidig brug for entydige succeskriterier for:
1) rekrutteringen og selve ansættelsesforløbet
2) den kommende, nye medarbejderes daglige arbejde

 

Det gælder både i forhold til KPI og KBI og , fordi vi i en succesfuld ansættelse både vil tiltrække de nødvendige faglige forudsætninger og de rigtige menneskelige egenskaber. Begge dele danner grundlaget for et udbytterigt samarbejde med den nye kollega i din virksomhed.

Informationsstrømmen går samtidig den anden vej, så også kandidaterne bliver klædt på til forløbet – for eksempel med informationer om virksomhedskultur, ledelsesstil og den beføjelsesramme, som den nye medarbejder skal fungere i.

Synlighed: Klar til kampagnen
Med klare aftaler, succeskriterier og krav til den kommende medarbejder på plads, så er det tid til kampagnedelen: Procur sørger for at udarbejde de aftalte kampagnematerialer (jobannoncer) og definerer/eksekverer den kampagne, der skal skabe opmærksomhed omkring din virksomhed og det job, du ønsker besat med en ny, kompetent medarbejder.

 

Procur supplerer den målrettede jobannoncering med to andre kommunikationskanaler og tilgange, der bringer dit budskab (og det ledige job) ud til relevante, potentielle kandidater. Det er vores brede og alsidige netværk, der bliver gjort opmærksom på jobbet i din virksomhed. Hertil kommer en gennemgang af eksisterende kandidatbaser. Alle tre kanaler (jobannoncer, netværk og kandidatbaser) sikrer dig samlet maksimal synlighed til dit jobopslag hos interessante kandidater.

Indledende samtaler med et aftalt antal kandidater

Procurs effektive kampagne giver synlighed og hurtigt et godt felt af kandidater. Ud fra den klare jobprofil og de succeskriterier, vi har defineret sammen, udvælger vi de aftalte kandidater.

Dem inviterer vi til en indledende samtale (i Procur-regi), hvor vi drøfter kandidaternes:
– hidtidige erfaringer og kompetencer
– personlige forhold
– arbejdsmæssige potentiale i forhold til det arbejdsmæssige potentiale

Hvis du ønsker det, gennemfører vi gerne supplerende tests med kandidaterne, fx deres løsning og præsentation af udleverede opgaver, håndtering af problemstillinger eller DISC-profileringstests, der kan sammenholdes med den personlighedsprofil, kandidaterne præsenterer/synliggør under de indledende samtaler.

De bedst egnede kandidater vælges ud
Når vi har vurderet kandidaternes samtaler, præsentationer og personlighedstests, udvælger vi et antal af de potentielle medarbejdere til yderligere samtaler. I disse samtaler har vi i højere grad fokus på det fremtidige job og de udvalgte kandidaters eventuelle virke i jobbet – og den trivsel på arbejdspladsen, der også er et vigtigt parameter for ansættelsen, så den kommer til at skabe mest mulig værdi i din virksomhed.

 

Når feltet af kandidater er reduceret, og kun de bedst egnede er tilbage, kontrollerer vi referencer m.v., inden den endelige udvælgelse finder sted og ansættelseskontrakten kan udarbejdes. I den forbindelse kan Procur inddrage vores samarbejdspartner, der er specialist i personalejuridiske forhold, sådan at alle aspekter af den endelige kontrakt er i overensstemmelse med de aftalte forhandlinger og samtidig tilfredsstiller alle lovmæssige krav og kriterier.

Hvis…
Selvfølgelig kan selv et grundigt tilrettelagt, nøje aftalt og professionelt gennemført ansættelsesforløb ikke garantere, at samarbejdet mellem virksomhed og kandidat fungerer efter hensigten.

I den situation kan det være nødvendigt at ophæve samarbejdet med kandidaten. Hvis det sker inden for den aftalte prøvetid, gennemfører Procur en ny ansættelsesrunde, uden yderligere omkostninger for din virksomhed.

Copy link
Powered by Social Snap