Rette match

Få kvalificeret arbejdskraft, der kan løse opgaven for dig.

Tryghed

Vi sikrer at lovgivningen på vikarområdet er overholdt.

Full service

Vi gør tingene for dig - og vi har styr på det vi gør.

Hvordan er det nu, med de regler for vikarer?

Undgå ubehagelige overraskelser med dine vikarer.

Hos Procur går vi op i at gøre vores arbejde, så det giver mest mulig mening og færrest mulige gener for vores kunder. Det kan nogle gange være sværere end det lyder, fordi vi har en holdning til at gøre tingene rigtigt, og det er altså ikke altid hverken helt så fleksibelt eller kundevenligt, som vi gerne ville. Ene og alene fordi vi kender reglerne for vikarer – og fordi vi følger dem til punkt og prikke. Også selv om det koster på ”popularitetsskalaen” engang i mellem.

Til gengæld kan vi garantere, at der ikke kommer ubehagelige overraskelser, ekstraregninger eller kedelige avisforsider, fordi du – uforskyldt – har haft medarbejdere, som ikke var ansat, beskæftiget eller aflønnet efter reglerne.

Men hvordan er reglerne så for vikarer?

Ja, det er heller ikke så enkelt, for det kommer faktisk an på flere forhold. Først og fremmest om din virksomhed har tiltrådt en overenskomst – altså ikke bare læner sig op ad, følger eller ”inspireres af” på udvalgte områder – men har tiltrådt og følger til punkt og prikke. Dernæst har det betydning om dit vikarbureau har tiltrådt en overenskomst, der dækker dit arbejdsområde.

Hvis hverken din virksomhed eller dit vikarbureau har tiltrådt en overenskomst?

Det er enkelt for vikarbureauet, fordi de er forpligtet til at følge Vikarlovgivningen, der siden 2013 har reguleret forholdene på vikarområdet. Særligt § 3, 1, den såkaldte ligebehandlingsparagraf, der siger:

Vikarbureauet skal sikre, at vikaren under dennes udsendelse til en brugervirksomhed, for så vidt angår arbejdstidens længde, overarbejde, pauser, hvileperioder, natarbejde, ferie, helligdage og aflønning, mindst har vilkår svarende til, hvad der ville have været gældende i medfør af lovgivning, kollektive overenskomster eller andre bindende generelle bestemmelser, hvis vikaren havde været ansat direkte af brugervirksomheden til udførelse af samme arbejdsopgave.

Selv om det ser ret enkelt ud, er det alligevel kompliceret, fordi brugervirksomheden ikke har tiltrådt en overenskomst, der fastsætter arbejdstid, tidspunkter hvor der skal betales tillæg, og andre forhold mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Derfor kræver en ansættelse udenfor overenskomst, at alle disse forhold aftales specifikt mellem partnerne.  Samtidig betyder det, at overenskomsternes krav om mindsteløn mv. ikke gælder. Lønnen skal også aftales mellem partnerne.

I forhold til at ansætte vikarer betyder det imidlertid ikke, at der er frit slag, og at vikarerne går for en sulteløn. Her gælder nemlig de grundlæggende forudsætninger omkring udbud og efterspørgsel. Vikarerne kender det danske arbejdsmarked så godt, at de er klar over at der er en ”markedspris”. Derfor søger de naturligvis derhen, hvor vilkårene er bedst, og hvor de får mest ud af deres arbejdsindsats.

Læs her: Få kvalificerede og dygtige vikarer

Hvis din virksomhed har tiltrådt overenskomst, men dit vikarbureau har ikke?

Det er også ret enkelt, for i dette tilfælde skal virksomheden følge overenskomsten – og vikarbureauet skal, med udgangspunkt i Vikarlovgivningen, følge de vilkår, der gælder hos i din virksomhed. Det betyder at vikarerne skal ansættes, arbejde og aflønnes efter bestemmelserne i den tiltrådte overenskomst. Med mindre, der er indgået, nedskrevet og vedtaget en lokalaftale, som er godkendt af både arbejdsgiver, arbejdstager og deres respektive forbund, lokalforeninger og tillids-M/K. Desuden kan der med tiden være opstået nogle såkaldte kutymer – nogle uformelle aftaler – om fx flekstid, timebanker og lignende på brugervirksomhederne.

Hvis lokalaftaler og kutymer bekræftes af virksomheden, så vil de særlige vilkår altså også gælde for vikarer, der er udsendt til virksomheden. Virksomheden har ansvaret for at levere informationer om, hvilke regler for vikarer der er gældende, så vikarbureauet kan udarbejde en korrekt ansættelseskontrakt. Og vikarbureauet har ansvaret for, at vikarens arbejdstid og aflønning er i overensstemmelse med det aftalte.

Vikarlovgivningens bestemmelser foreskriver helt entydigt, at vikarer ikke må have dårligere forhold end virksomheden øvrige medarbejdere. De må ikke ansættes til en lavere løn fordi de er vikarer. Men de må faktisk gerne tilbydes mere i løn, hvis det giver mening for at tiltrække medarbejdere for at løse særlige opgaver.

Hvis både virksomheden og vikarbureauet har tiltrådt overenskomst, der gælder på området?

Når vikarbureauet har tiltrådt en overenskomst, sættes ligebehandlingsprincippet ud af drift. I stedet gælder undtagelsesbestemmelsen i §3, 5. Det betyder at vikarbureauet ikke længere (nødvendigvis) skal følge de vilkår brugervirksomhedens medarbejdere er ansat under. Vikarbureauet skal i stedet følge ”sin egen” overenskomst. Det er nu også vikarbureauets ansvar, at regler for vikarer og bestemmelser følges. Paradoksalt giver det faktisk mulighed for, at vikarbureauets medarbejdere ansættes til overenskomstens mindsteløn – i stedet for at tilbyde vikarerne den samme løn, som brugervirksomhedens egne medarbejdere.  Det kan selvfølgelig blot være en ”teoretisk mulighed”, idet vikarerne (som ovenfor) kender markedet, og derfor vil søge derhen, hvor vilkårene er bedst.

Uanset hvilke forhold, der gælder på din virksomhed, er det en god ide at sikre dig, at dit vikarbureau kender – og følger – reglerne for vikarer, for du har stadig et ansvar for, at der er ”orden i sagerne”, f.eks. i form af kædeansvar mv.

Læs også: Hvorfor er udenlandsk arbejdskraft er tabu i Danmark?

Hvis virksomheden ikke har tiltrådt overenskomst, men vikarbureauet har?

Når vikarbureauet har tiltrådt en overenskomst, skal de tilknyttede vikarer ansættes og aflønnes efter vilkårene i overenskomsten. Det betyder paradoksalt nok, at medarbejdere, der ansættes som vikarer i et bureau, og udlejes til brugervirksomheden skal ansættes på de vilkår, der er gældende i vikarbureauet – frem for de vilkår, der er gældende i brugervirksomheden.

Og hvad skal du så gøre som kunde i et vikarbureau?

Du bør først og fremmest være opmærksom på, hvilke bestemmelser omkring arbejdstid, aflønning, tillæg mv., der er gældende i din virksomhed. Dernæst kan det være en god ide at checke, at dit vikarbureau kender og forstår de regler for vikarer, dine vikarer skal ansættes efter. Lige som du bør være opmærksom på, at ”man ikke bare kan gøre…”

Del blogindlæg

Facebook
LinkedIn

Nyeste blogindlæg

Kontakt procur vikar

SKAL VI HJÆLPE DIG MED AT FINDE KVALIFICEREDE MEDARBEJDERE?

Hvis du udfylder formularen nedenfor – så ringer vi dig op hurtigst muligt.

Lad os være din (ekstra) personaleafdeling.

Vi er til for dig, der gerne vil:

Kontakt os og hør om alle fordelene ved at være på forkant og samarbejde med et vikarbureau, der tager din virksomhed og dine opgaver seriøst.