Rette match

Få kvalificeret arbejdskraft, der kan løse opgaven for dig.

Tryghed

Vi sikrer at lovgivningen på vikarområdet er overholdt.

Full service

Vi gør tingene for dig - og vi har styr på det vi gør.

Onboarding af nye medarbejdere

En effektiv onboarding af nye medarbejdere er vigtig for din virksomhed

Uanset om der rekrutteres medarbejdere til faste stillinger eller til midlertidige opgaver, er det vigtigt at få ”den rette medarbejder – rigtigt ind – i det rette job”. Onboarding af nye medarbejdere handler ikke kun om at tiltrække de rigtige medarbejdere. Men også om at have en plan eller et program, der sikrer, at en ny medarbejder får en grundig og nyttig introduktion i din virksomhed. Sådan at de hurtigt oplever at være en del af virksomheden, forstår kulturen, og kan udnytte deres kompetencer i det nye job.

På den måde får virksomheden hurtigere gavn af den nye medarbejders ressourcer. Samtidig vil medarbejderen hurtigere finde sig til rette i sit nye job og på den måde tilføre værdi og føle sig som en nyttig og værdsat del af en virksomhed, de ikke har lyst til at rejse fra.

Indholdsfortegnelse

Konkurrencen er stor, når du skal ansætte nyt personale eller har brug for en vikar.

Det handler selvfølgelig i vid udstrækning om at tiltrække de ressourcer og erfaringer, som er nødvendige for. at virksomhedens produktion kan foregå effektivt, rettidigt og i rette kvalitet. Men som arbejdsmarkedet ser ud lige nu, trods kriser, nedlukninger og øget efterspørgsel efter råvarer, har mange virksomheder vanskeligt ved at ansætte de medarbejdere, der er brug for.

Der mangler kvalificeret arbejdskraft i rigtig mange brancher, og det betyder, at den enkelte virksomhed skal håbe, at konkurrentens medarbejdere kan fristes til at prøve noget nyt. Måske en ny ledelse, nye faglige udfordringer, bedre muligheder for medindflydelse eller mere i lønningsposen, som gør det muligt for dig, at ”købe” dine konkurrenters medarbejdere. Det kan så også betyde, at du pludselig står i en situation, hvor det er dig, der mangler nye medarbejdere – fordi naboen tilbyder mere eller bedre, end du gør.

Læs også: Vikarbureau med speciale i metal- og byggebranchen

Onboarding af nye medarbejdere

Medarbejdere med den rette kompetenceprofil.

Vellykket rekruttering af mandskab handler om at finde den rette medarbejder til det rette job. Nogle medarbejdere hentes ind, fordi der er en specifik efterspørgsel efter særlige færdigheder eller erfaringer, som er nyttige ”lige nu”. Andre bliver ansat for at kunne udvikles til at løse opgaver, der ligger ude i fremtiden. Endnu andre rekrutteres nærmest efter en ”skabelon”, uden specifikke krav eller kompetencer, fordi produktionen ikke stiller særlige krav, men er enkel og ikke forandrer sig synderligt over tid.

Når vi rekrutterer mandskab både til vikariater og til faste ansættelser, er der naturligvis forskel på, hvilke konkrete krav, brugervirksomhederne har til en ny medarbejder. Til faste stillinger er udvælgelsesprocessen mere kompleks end til kortere vikariater, hvor fokus først og fremmest er på de faglige kompetencer, som er nødvendige for opgaverne ”lige nu”. 

Ved rekruttering til midlertidige ansættelser er efterspørgslen ofte reduceret til en medarbejder, der kan betjene en given maskine. Det kan være svejse særlige materialer, bygge et tag, støbe et fundament eller spartle og male en ejendom. Kompetenceprofilen hos kandidaterne skal naturligvis indeholde den rette faglighed, de nødvendige certifikater mv. Ligesom der efterspørges nogle få personlige kompetencer – evnen til at stå op om morgenen, møde til tiden, overholde aftaler og have fokus på kvalitet. Til gengæld er det yderste sjældent, at de sociale kompetencer fylder meget ved rekruttering af vikarer.

Skal vi hjælpe dig med at finde kvalificeret arbejdskraft?

Når du skal ansætte personale eller bruge vikarer med en anden kulturel baggrund.

Procur leverer overvejende udenlandsk arbejdskraft, og derfor er der to særlige hensyn, vi ønsker at drøfte med vores kunder. Først og fremmest de sproglige kompetencer og dernæst kultur. Mens det sproglige næsten giver sig selv, kan det være vanskeligere at forholde sig til de kulturforskelle, som oftest først rigtig viser sig, når noget er gået galt – misforstået eller fejlagtigt forventet. 

Vi leverer erfarne og fagligt kvalificerede medarbejdere, der er opvokset i anderledes kulturer. De har gået i anderledes skolesystemer, hvor der kan have været anderledes vaner og måder at gøre ”tingene” på. Derfor er det ekstra vigtigt med en tydelig forventningsafstemning, der sikrer, at både arbejdsleder og kommende kolleger er bevidst om, at de nye medarbejdere ikke har den ringeste forudsætning for at ”gøre, som vi plejer”. 

Derfor lægger vi vægt på praktisk erfaring, når vi udvælger medarbejdere til midlertidig ansættelse. Praktisk erfaring giver adgang til en fælles faglig forståelsesramme, som er særlig værdifuld, når både ledelse, kolleger og de nye medarbejderne skal kommunikere på fremmedsprog. Samtidig tjener den fælles faglighed som en ekstra tryghed, når parterne på den måde har det samme ”arbejdssprog”. 

FAQ

Onboarding er en proces, der handler om at give nyansatte den bedst mulige introduktion til deres nye arbejdsplads. En plan for hvordan en ny medarbejder bedst og hurtigst kommer til at føle sig som en del af sin nye arbejdsplads. Kender sin egen rolle og de forventninger, der er knyttet til den, og begynder at forstå virksomhedskulturen – hvorfor kollegerne gør, som de gør. 

Onboarding er ”hele pakken” – ikke kun at ansætte den rette medarbejder. Det handler også om. at den nye medarbejder føler sig velkommen. At der er styr på ”det praktiske” som eksempelvis arbejdstøj, nøgler, passwords og koder til døren, arbejdstid, pauser og anvist køleskab til madpakken. Det handler også om, at den nye medarbejder oplever at være ventet. Medarbejdere som stiller sig til rådighed, viser rundt, svarer på spørgsmål, følger op og støtter op med anvisninger og feedback.

Onboarding handler desuden om introduktion til selve arbejdsopgaverne, den forventede håndtering, færdiggørelse og kvalitet. Og om samarbejde, uddannelse og opfølgning.

Effektiv, veltilrettelagt og konsekvent gennemført onboarding sikrer, at medarbejderen føler sig velkommen i sit nye job, får forståelse for krav og kriterier, og er i stand til at agere effektivt i jobbet.

Effektiv onboarding handler også om at kunne tiltrække og fastholde de rigtige medarbejdere. Det handler om at sikre en effektiv rekruttering og en succesfuld fastholdelse.

Effektiv onboarding er et planlagt forløb, der skal sikre den størst mulige effektivitet – og dermed værdi for virksomheden i forbindelse med ansættelse af arbejdskraft. 

Dårlig onboarding er som et dårligt førstehåndsindtryk. Hvis nye medarbejdere ikke føler sig mødt, anerkendt eller slet og ret ikke føler sig velkommen, kan det let give en oplevelse af at være ”gået forkert”. Og det kan være nok til, at dygtige medarbejdere orienterer sig mod arbejdspladser, ”der gider gøre sig umage”

Dine medarbejdere rejser, fordi de ikke føler sig værdsat. Og fordi andre giver det lille ekstra.

Onboarding

Succesfuldt samarbejde begynder med god onboarding.

Det siges, at glade grise har krølle på halen. Og at en glad medarbejder er en produktiv medarbejder. Derfor kan det være godt for forretningen at sikre dig, at dine medarbejdere trives både i arbejdet og på arbejdspladsen, sådan at du får størst muligt afkast af lønkronerne, og af den fleksibilitet, et vikariat kan give din virksomhed. Derfor bør vikarer selvfølgelig, lige som enhver anden medarbejder, du ansætter, introduceres grundigt til både din virksomhed, dine øvrige medarbejdere, metoder, og de succeskriterier, du ønsker i samarbejdet.

Alle øvrige medarbejdere skal være klar over, at der starter en ny kollega, som helt forventeligt har brug for hjælp til at finde rundt på virksomheden og i sit job. Det kræver, at der ikke kun er fokus på det faglige, men også på det sociale liv på arbejdspladsen. Der kan være ensomt omkring frokostbordet, hvis man ikke føler sig accepteret og velkommen. Og når der er så mange andre muligheder, hvorfor blive et sted, hvor man ikke trives?

Ledelse – handler også om tryghed for nye medarbejdere.

Byd den nyansatte velkommen.

At udpege nøglemedarbejdere, der fra første kontakt på virksomheden er den nye medarbejders ”go to” person, kan have stor betydning. En god introduktion handler ikke kun om produktionen. Det handler også om, at den nye medarbejder føler sig velkommen. Er tryg i forhold til ”sådan gør vi”. Ved hvor spørgsmål kan besvares. Bliver sat i gang med sit arbejde, og ikke mindst får tilbagemeldinger på indsats og kvalitet mv.

På samme måde kan det være værdifuldt at have udpeget medarbejdere, erfarne kolleger, der påtager sig ansvar for vikarens sociale tilknytning under ansættelsen. Som stiller sig til rådighed, er villige og opsøgende i forhold til at tale med den nye medarbejder. Sørge for at vedkommende ikke sidder alene i frokoststuen, kan finde vej til kaffemaskine, rygerum, toilet og alle de andre småting, som en ny medarbejder aldrig skal lede efter på egen hånd.

Forventningsafstemning og tydelig ledelse.

Det ligger dybt i os alle, at vi gerne vil gøre vores bedste. Som leder er det dit ansvar, at betingelserne er for at dine medarbejdere kan lykkes, er til stede. Desuden er det et grundlæggende behov for vi mennesker at ville anerkendes og bekræftes. Derfor er det også en reel opgave, som du og dine kolleger skal tage på dig. 

Vær til rådighed, følg op på de opgaver, du har sat i gang. Vær tydelig i din tilbagemelding, sådan at både du og dine medarbejdere har sikkerhed for, at indsatsen rammer inden for skiven. Og husk at sikre, at forventningerne mødes begge veje – medarbejderne har selvfølgelig forventninger til virksomheden, jobbet og dig som leder. 

Onboarding kræver mere end en velkomst.

De fleste forsøg på at rekruttere nye medarbejdere tager først og fremmest udgangspunkt i, hvilke faglige forudsætninger virksomheden har brug for i den aktuelle produktion. Spørgsmålet er derfor ofte reduceret til, ”hvad er det, vi mangler lige nu?” Det giver især god mening i forhold til at rekruttere medarbejdere til midlertidig ansættelse. 

Desværre kan det være problematisk at fastholde ”her og nu” tanken over for nye medarbejdere. Af Voxmeters ”Kandidatanalyse 2019” fremgår det at adspurgt til, hvad en nyansat medarbejder vurderer vigtigst i forhold til jobglæden i sit nye job. Her angiver hele 55%, at det vigtigste er at falde godt til socialt. 34 % peger på, om virksomheden har forberedt et introduktionsprogram, som dækker mindst de første to ugers ansættelse. Mens 31 % peger på en tæt dialog med sin leder, som det vigtigste element i opstarten i en ny stilling.

Det er en selvfølge, at medarbejderens faglige forudsætninger er vigtige for, at vedkommende kan udføre sit arbejde. Men set fra den nye medarbejders side er forberedelse og paratheden i forhold til at åbne døren for nye medarbejdere af stor betydning – hvis den nye medarbejder skal falde til og have lyst til at blive i sit nye job.

Er der tale om ansættelse i varige jobs, beretter Garuda, at 25 % af nyansatte medarbejdere har forladt arbejdspladsen igen, inden der er gået et år. 22% af dem, som forlader deres jobs, gør det allerede inden for 45 dage. Hele 90 % af nyansatte beslutter sig om, de vil blive i jobbet inden for 6 måneder.

Når en onboarding alligevel ikke lykkes.

Selv om fagligheden er på plads, og begge parter stiller op med de allerbedste intentioner, kan et samarbejde møde nogle bump på vejen. Måske er forventningerne ikke afstemt godt nok. Måske stemmer kemien mellem parterne ikke, så samarbejdet fyldes af misforståelser, gnidninger og modvilje. Når sådan situationer opstår, og en medarbejder må forlade virksomheden før tid, vil det være nyttigt at give virksomheden et eftersyn. Selv om det som regel er medarbejderen, der ”taber” på den korte bane, kan der jo sagtens være mulighed og plads til tilpasning og forbedringer. Det kan skabe grundlag for et bedre samarbejde og et større udbytte næste gang. der kommer en ny medarbejder til virksomheden.

Fastholdelse af medarbejdere.

Det er lige så vigtigt at kunne tiltrække og fastholde medarbejdere, som det er at kunne få leveret strøm, brændstof, træ, jern, maling, eller hvad din virksomhed skal bruge i sin produktion.

Derfor er det stadig mere betydningsfuldt at skabe en arbejdsplads, som byder på faglige udfordringer, gode arbejdsforhold og en attraktiv belønning for en god indsats. En virksomhed, hvor konkurrenternes medarbejdere ønsker at arbejde, og hvor dine egne medarbejdere ikke kunne drømme om at sige op, er mindst et skridt foran.

Medarbejdere rejser, fordi de ikke føler sig værdsat, så det vil være et godt sted at starte.

Skal vi hjælpe dig med at finde den rette medarbejder.

Vil du vide mere om, hvordan du får adgang til fleksibel og kvalificeret arbejdskraft?

Kontakt os på +45 3215 1010

Del blogindlæg

Facebook
LinkedIn

Nyeste blogindlæg

Kontakt procur vikar

SKAL VI HJÆLPE DIG MED AT FINDE KVALIFICEREDE MEDARBEJDERE?

Hvis du udfylder formularen nedenfor – så ringer vi dig op hurtigst muligt.

Lad os være din (ekstra) personaleafdeling.

Vi er til for dig, der gerne vil:

Kontakt os og hør om alle fordelene ved at være på forkant og samarbejde med et vikarbureau, der tager din virksomhed og dine opgaver seriøst.