Rette match

Få kvalificeret arbejdskraft, der kan løse opgaven for dig.

Tryghed

Vi sikrer at lovgivningen på vikarområdet er overholdt.

Full service

Vi gør tingene for dig - og vi har styr på det vi gør.

Hvilke regler skal dit vikarbureau spille efter?

Bruger du vikarer så se her.

Der findes et hav af vikarbureauer, der grundlæggende tilbyder den samme vare – midlertidig arbejdskraft. 

Du skal bruge en medarbejder fra på mandag i næste uge og 4 dage, 2 weekender eller 5 måneder ud i fremtiden. Forudsat vikarbureauet har et fornuftigt netværk, så de kan finde en ledig medarbejder til dig, så burde det være en simpel opgave. Men sådan er det ikke.

Ekstern medspiller med stort ansvar

Vikarbureauet er din virksomheds eksterne personaleafdeling. Og dit eksterne lønningskontor. Afhængig af, hvordan din virksomhed er organiseret, kan der være et par kasketter yderligere, som dit vikarbureau skal bære. For vikarbureauet skal jo have styr på nøjagtig de samme forhold i forhold til rekruttering, ansættelse, aflønning og faglige kompetencer, uddannelse og krav om evt. certifikater, som du normalvis selv varetager for dine egne, faste medarbejdere. 

Uanset om du er entreprenør, hjemmehjælper, mekaniker eller noget helt andet, skal dit vikarbureau sikre at det mandskab, du efterspørger, har de rette forudsætninger for at kunne løse opgaven hos dig.

Der har været rigtig mange kedelige sager, hvor et vikarbureau og en brugervirksomhed (kunden) er blevet hængt ud i pressen. Oftest fordi der er knas med ansættelseskontrakten og særligt fordi vikarerne simpelthen ikke får den løn, de skal have for deres arbejde. Spørgsmålet er, hvorfor det fortsat sker?

Læs også: Hvad er den rigtige pris på mandskabsudlejning?

Kender dit vikarbureau reglerne?

I 2013 blev ”Vikarloven” vedtaget. Herefter bør der ikke længere være tvivl om, hvad henholdsvis brugervirksomhed og vikarbureau skal sikre, hvis et vikariat skal ”køre efter bogen”. Der står helt entydigt i §3, stk.1;

Vikarbureauet skal sikre, at vikaren under dennes udsendelse til en brugervirksomhed, for så vidt angår arbejdstidens længde, overarbejde, pauser, hvileperioder, natarbejde, ferie, helligdage og aflønning, mindst har vilkår svarende til, hvad der ville have været gældende i medfør af lovgivning, kollektive overenskomster eller andre bindende generelle bestemmelser, hvis vikaren havde været ansat direkte af brugervirksomheden til udførelse af samme arbejdsopgave.

Vikarbureauer

Har du en overenskomst, lokalaftale eller ingen af delene?

Det betyder helt enkelt at, hvis din virksomhed har tiltrådt en overenskomst, så er det bestemmelserne i den pågældende overenskomst, der bestemmer, hvad vikarer – danske eller udenlandske, for der er absolut ingen forskel – skal have i løn, i tillæg for overtid, i forskudttidstillæg, pensionsbidrag osv. 

Det er også beskrevet, hvordan og hvornår vikarer må spare op eller afspadsere med henblik på at rejse hjem på forlænget weekend.

Hvis din virksomhed ikke har tiltrådt en overenskomst, er det ikke helt så enkelt – men næsten. Vikarerne skal stadig have de samme vilkår som din virksomheds øvrige medarbejdere i tilsvarende jobs. Men fordi der ikke kan henvises til forhold, som er aftalt i en overenskomst, er det nødvendigt at du informerer dit vikarbureau om alle de forhold, der har betydning for vikarens ansættelse, arbejde og løn.

På en del virksomheder er der indgået en ”lokalaftale”. En lokalaftale beskriver de særlige forhold arbejdsgiver og arbejdstager har aftalt, skal gælde på lige netop din arbejdsplads. Det er f.eks. her du finder aftaler om frihed, flextid, timebanker og andre forhold, som rækker ud over bestemmelserne i overenskomsten. Det giver som regel en større frihed i planlægningen af arbejdet. Men det er ikke omkostningsfrit. Medarbejderne må nemlig ikke stilles dårligere, end den tiltrådte overenskomst ville gøre. 

I endnu andre virksomheder er der opstået en kutyme. Hvor en lokalaftale er nedskrevet og godkendt af arbejdsgiver og arbejdstagers repræsentanter, er en kutyme ikke nedskrevet. Det er med andre ord en ”afvigelse fra reglerne” som er opstået over tid, som alle medarbejdere er bekendt med, og som parterne administrerer i fællesskab. Er der kutymer på arbejdspladsen, så skal de også gælde for vikarer.

Læs også: Vikarbureau fra Odense med holding

Får du de rigtige svar på dine spørgsmål?

Hvis dit vikarbureau skal kunne gøre arbejdet ordentligt, så er der en del information, du skal stille til rådighed. Vikarbureauet skal have den samme information for at kunne ansætte midlertidig arbejdskraft, som din personaleafdeling og din lønningsafdeling skal bruge for at ansætte på de rigtige vilkår – og afregne det rigtige løn.

  • Hvad gør I, hvis det regner og I er nødt til at stoppe arbejdet på byggepladsen? Hvis nu vikaren gerne vil have en forlænget weekend, er det så Ok at gå før mod at arbejde nogle ekstra timer i næste uge? Er der tegnet arbejdsskadeforsikring på vikarerne, når de starter på job? Hvis vikaren gerne vil arbejde nogle ekstra timer i weekenden, må de så det til almindelig timeløn?

Du er altid velkommen til at tage en seriøs snak med os om dine fremtidige vikarer. Vi kan hjælpe dig og vi spiller efter reglerne hver gang. Det er din sikkerhed. 

For husk, at når det kommer til dine medarbejdere så er ansvaret dit, og derfor kan du blive holdt ansvarlig.

Del blogindlæg

Facebook
LinkedIn

Nyeste blogindlæg

Kontakt procur vikar

SKAL VI HJÆLPE DIG MED AT FINDE KVALIFICEREDE MEDARBEJDERE?

Hvis du udfylder formularen nedenfor – så ringer vi dig op hurtigst muligt.

Lad os være din (ekstra) personaleafdeling.

Vi er til for dig, der gerne vil:

Kontakt os og hør om alle fordelene ved at være på forkant og samarbejde med et vikarbureau, der tager din virksomhed og dine opgaver seriøst.