Rigtige løn- og arbejdsvilkår

Vores vikarer bliver ansat under samme løn- og arbejdsvilkår som virksomhedens øvrige ansatte, enten direkte eller gennem os. Vi tilbyder fuld gennemsigtighed i hele processen.

Løn- og arbejdsvilkår
Når der ansættes vikarer, skal de tilbydes ansættelse på samme vilkår som virksomhedens øvrige medarbejdere. Det betyder, at en vikar ikke må stilles ringere end virksomhedens øvrige medarbejdere – når det gælder løn og arbejdstid mv.

 

Er omfattet af Vikarlovgivningen, overenskomster m.m.
Ud over at være omfattet af Vikarlovgivningens (§3 stk. 1) bestemmelser om ligebehandling, skal vikarer naturligvis være beskyttet af arbejdsmiljølovgivning m.v. De løn- og arbejdsvilkår, der skal være gældende for det pågældende vikariat, indgår i den samlede beskrivelse af det konkrete job, der skal rekrutteres kvalificeret mandskab til.

 

Rekruttering af udenlandske vikarer
Gennem vores erfarne rekrutteringskonsulenter i udlandet udarbejdes et stillingsopslag, som kandidater kan søge. Samtidig kontakter rekrutteringskonsulenterne allerede kendte kandidater, der tidligere har været udsendt som vikarer, og som derfor er vant til at arbejde i udlandet og har erfaring med at tilpasse sig andre arbejds- og ledelseskulturer.

 

Adgang til et stort antal kvalificerede kandidater
Når en ledig stilling ønskes bemandet med en udenlandsk medarbejder, offentliggøres den pågældende opgave på jobportaler i flere europæiske lande. På den måde kan virksomheden i samarbejde med Procur Vikar få adgang til et betragteligt antal kvalificerede kandidater, hvor virksomheden egenhændigt beslutter, hvilke af de tilgængelige kandidater, man ønsker at tilbyde en midlertidig ansættelse. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der er et enormt underskud af kvalificeret arbejdskraft i det meste af Vesteuropa, og at der derfor er konkurrence om ressourcerne. Vikarerne har derfor ofte en del muligheder på hånden, og kan derfor vælge blandt arbejdsopgaver, kontraktlængde, timeløn, rejse- og leveomkostninger m.v. Det kan derfor have betydning, hvordan et vikariat planlægges.

Ansat hos Procur Vikar
Som udgangspunkt er vikarerne ansat hos Procur Vikar. Vi varetager i den forbindelse alle administrative opgaver, afregner løn, pension, feriepenge, skat m.v. Vi sørger for, at vikarerne registreres hos de danske myndigheder, og vi foretager bestilling af cpr.nr., sygesikringsbevis og skattekort. Vi sørger desuden for udbetaling af løn til vikarernes personlige lønkonto.

 

Passende bolig
Vikarerne skal naturligvis have en passende bolig under deres arbejdsophold i Danmark. I nogle tilfælde har vikarerne relationer i Danmark, og de vil på den måde selv være i stand til at indgå aftale om en midlertidig bolig. Nogle kunder råder selv over ejendomme eller tilbyder ansættelse med rejseaktivitet og kan på den måde sørge for en passende bolig. Men oftest indgår Procur Vikar en formidlingsaftale med lokale udlejere, så vikarerne kan bo under ordnede forhold, mens Procur Vikar sikrer rettidig betaling af husleje, slutrengøring mv.

Copy link
Powered by Social Snap