Fagligt og kompetent match

Vores vikarer er faglærte og har allerede erfaring fra tidligere ansættelser i udlandet. Det betyder, at de har nemt ved at tilpasse sig nye arbejdsmetoder og en anden arbejdskultur.

Fagligt og kompetent match
En rekruttering og en ansættelse er meget mere end stillingsbetegnelsen. Det handler om mange forskellige facetter i jobbet og hos kandidaten, der skal passe sammen. Det gælder for eksempel uddannelse, erfaring, motivation og personlighed. Det – og mange andre elementer – har betydning for, hvor godt og udbytterigt et samarbejde med en ny medarbejder bliver. Det samme gælder, når du ønsker at tilknytte midlertidig arbejdskraft. Også her skal der være et match, der endda skal suppleres med en evne hos kandidaten til hurtigt og effektivt at tage fat på opgaven og indgå i dit team.

 

Erfaring, kompetence og branchekendskab
Procur Vikar råder over erfaring og kompetente medarbejdere, både på kontoret i Danmark og hos vores udenlandske rekrutteringskonsulenter. Vi har samtidig et indgående kendskab til de brancher, vi leverer mandskab til. Vi er bevidste om, at hver eneste virksomhed har ”sin egen måde” at gøre tingene rigtig på, og hos Procur Vikar har vi stor erfaring med samarbejde over grænserne og et indgående kendskab til kulturelle forskelle, forretningsmæssige og personlige prioriteringer, der kan spille ind i forhold til ansættelse af vikarer. Der kan også være faldgruber på disse områder, som det er vigtigt at have kendskab til og være opmærksomme på. Det gælder, uanset om du ansætter vikarer eller faste medarbejdere.

 

Kvalifikationer? En selvfølge!
Din nye medarbejder skal selvfølgelig være kvalificeret, uanset hvor i virksomheden vedkommende skal arbejde. Han eller hun skal have god faglig forståelse, bred praktisk erfaring og en vilje til at yde en værdifuld indsats. Samtidig skal din nye medarbejder have forståelse for, hvad der forventes i forhold til præcision, tempo og arbejdsvillighed.

En god introduktion er vigtig
Din nye medarbejders positive tilgang til opgaven og holdet er den ene side af sagen. Den anden er, at en god introduktion vil hjælpe den nye kollega endnu bedre i gang. Procur anbefaler dig at give en introduktion, der bl.a. fokuserer på:
–  Jeres særlige ”måde” at gøre tingene på
–  Kendskab til jeres arbejdsmåder
–  Klar formulering af forventninger
–  Overblik over virksomhedens ”indretning og geografi”

 

Vi præsenterer dygtige og relevante kandidater
I samarbejdet mellem virksomhed, vikarbureau, rekrutteringskonsulenter, sørger Procur Vikar for at udvælge og præsentere relevante kandidater.
Det er kandidater, der både fagligt, erfaringsmæssigt og personligt indfrier de krav og forventninger, vi i fællesskab har besluttet, er relevante, realistiske og nødvendige for at kunne udvælge de rette medarbejdere til din virksomhed.

Copy link
Powered by Social Snap