Finans-specialister
Procur Finans fungerer som en økonomiafdeling, du kan leje ind når det passer dig. Det giver dig adgang til en række finans- og administrative serviceydelser når det passer dig, uanset om det er til en enkelt opgave, eller du ønsker, på regelmæssig basis, at tilknytte de kompetente og fleksible ressourcer. Opgaverne kan udføres både i din virksomhed eller via online-løsninger.

Erfaring, kompetencer, ressourcer
Når du indgår en aftale om samarbejde med Procur, får du adgang til en erfaren, fagligt kompetent og ansvarlig ressourceperson, der kan spare din tid ved at varetage praktiske opgaver. Procur Finans kan tilføre en øget finansiel indsigt, sammenhængskraft og effektivitet i din virksomheds økonomiske planlægning og fremadrettede drift.

Frigør din tid til andre opgaver
Når du lader Procur Finans varetage udvalgte finansielle og administrative opgaver, for eksempel håndtering af bilag, lønbogholderi, bogføring og andre administrative funktioner, herunder controlleropgaver, får du mere tid til at drive din virksomhed.

 

Måske er du nået til et sted, hvor du gerne vil give virksomhedens drift et servicecheck – med eksterne input til en økonomisk analyse i form af f.eks. budgettering, nøgletalsberegning, likviditetsanalyse og forslag til at opnå øget effektivitet.

Ikke to virksomheder er ens
Derfor tager vi altid udgangspunkt i den enkelte virksomhed og de særlige forhold, der gælder for netop den, inden vi starter med at udføre de aftalte opgaver, uanset om der er tale om enkle lønbehandlinger eller omfattende analyse- og rapporteringsopgaver til ledelse, revisor eller pengeinstitut.

 

Procur Finans arbejder blandt andet med Microsofts ERP-systemer – NAV, C5 og XAL. Derudover benytter vi SAP, SAP Business One, Movex, Aspect4, Uniconta, e-conomics, Billy m.fl.

 

Lønbehandling kan foregå i anerkendte lønsystemer som Bluegarden (dataløn), Proløn og C5 løn m.v.

Copy link
Powered by Social Snap